ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА НАЕМ НА АВТОМОБИЛ

  1. Изисквания към наемателя:
 • 1.1 Валидно свидетелство за управление на МПС (или акт, на който крайния срок да не изтича преди датата на връщането на автомобила), с минимум 2 (две) години стаж;
 • 1.2 Валиден документ за самоличност - лична карта или международен паспорт;
 • 1.3 Навършени 21 години;
 • 1.4 При сключване на Договор за наем, се изисква от Наемателя да предостави оригинали и копия на шофьорска книжка и лична карта / международен паспорт (копията на документите може да изпратите и предварително).
 • 1.5 Резервациите се приемат за клас автомобил, а не за марка, модел, цвят и др. Фирма ИЗИ-БГ РЕНТ А КАР си запазва правото при потвърдена резервация, да Ви предостави друг подобен или от по висок клас автомобил при същите наемни условия.
  2. Период на наемане:
 • 2.1 Минималният наемен период е 1 ден (24 часа);
 • 2.2 Максималният период за наем е 1 (един) месец;
 • 2.3 При предсрочно връщане /преди датата на изтичане на договора/ на наетият автомобил от Наемателя „ИЗИ-БГ РЕНТ А КАР” не дължи сумата за наем за останалия период от договора.
  Изключения се правят за договор сключен над седем дни, като услугата се таксува според тарифата за по-малкия брой дни, а Наемодателят удържа 30 % /тридесет процента/ от разликата между двете крайни цени /цената по договора и новоизчисленията/. По време на високия сезон 01.07 – 15.09, не се предвижда възможност за възстановяване на сума, поради неизползвани наемни дни.
  3. Закъснение при връщане на автомобил:
 • 3.1 При желание за удължаване на наемният период наемателят е задължен да уведоми наемодателят минимум 48 /четиридесет и осем часа/ и провери възможността за удължаване на наемния период и начин на плащане.
 • 3.2 Неустойка при неспазване срока за връщане на автомобила от наемателя:
  • До 1 час: Няма.
  • Над 1 час: Цял наем.
 • 3.3 Ако клиент загуби документи и / или ключове, панел, регистрационни табели, карта за достъп на паркинг е длъжен да заплати всички разноски по тяхното възстановяване и пропуснати ползи за времето в което колата няма да се използва.
  4. Цени и начин на плащане
 • 4.1 Всички цени са в евро и включват ДДС.
 • 4.2 Цената се базира на 24-часов наем (изчисляват се 24 часа от часа на наемането на автомобила).
 • 4.3 Плащането се извършва:
  • 4.3.1 в брой при наемането (доставката) на автомобила.
  • 4.3.2 по банков път - предварително, по банкова сметка предоставена от фирмата. *Таксите и комисионните са за сметка на клиента.
  • 4.3.3 с кредитна карта - предварително, с одобрена банкова бланка или чрез ПОС терминално устройство (само с предварително заявка за място различно от офиса ни).
  • *Възможно е начисляването на банкова такса в зависимост от Банката издател.
 • 4.4 Депозитът се заплаща при сключването на договора със кредитна карта или в брой. Плащане в брой се приема само от Български граждани.
  Чуждестранни граждани заплащат депозит и наем на автомобил само с кредитна карта на тяхно име!
  • 4.4.1 Депозитът се връща при връщането на наемния автомобил и ако не са установени липси и/или щети.
 • 4.5 Такса километри - няма!
  5. Доставка/Прибиране на автомобил
 • 5.1 За района на София е денонощно;
  Такса доставка на автомобил:
 • В работни дни:
  • 09:00 - 18:00 — Безплатно (За поръчка над три дни)
  • 18:00 - 22:00 — € 10
  • 22:00 - 09:00 — € 15
 • Събота:
  • Работно време до 14:00
 • Неделя и празници:
  • 09:00 - 18:00 — € 10
  • 18:00 - 22:00 — € 15
  • 22:00 - 09:00 — € 20
 • 5.2 Извън София: Моля, обадете се за повече информация!
  6. Гориво
 • 6.1 Използваното гориво се заплаща от наемателя;
 • 6.2 Автомобилите се предават с пълен резервоар и се връщат с пълен;
 • 6.3 В случаите, когато автомобил се върне с непълен резервоар, разликата се доплаща от наемателят по дневната цена на литър;
  7. Пътуване извън страната:
 • Се допуска след заплащане на еднократана такса от €50 /петдесет евро/, която включва Зелена Карта, Автоасистенс и изготвяне на пълномощно. За чужбина депозита е по договорка.
  8. Автомобилите разполагат с:
 • 8.1 Винетен стикер - платена пътна такса за България.
 • 8.2 Стандартно оборудване, съгласно изискванията на КАТ - резервна гума, крик и ключ за гуми, авариен триъгълник, пожарогасител, аптечка.
 • 8.3 Сезонни гуми - летни или зимни.
  9. Технически проблеми
 • 9.1 В случай на технически проблем е необходимо клиентът да се свърже с екипа на Easy-BG Rent-a-car, на телефона за спешни случаи, записан в договора за наем на автомобила.
 • 9.2 Заместващ автомобил - при възникнала техническа неизправност (по вина на Наемодателя) в рамките на 6 часа (за София) и 12 часа (за територията на България), ще Ви предоставим заместващ автомобил БЕЗПЛАТНО. В случай НА ПТП или неизправност независеща от нас, можем да Ви доставим автомобил, като заплатите направените разходи за доставка и наем.
 • 9.3 При ПТП по вина на наемателят, същият дължи глоба от €150 /сто и петдесет евро/ за завеждане щети по автомобила пред застраховател и престой за ремонт в сервиз.
  10. Пътнотранспортно произшествие (ПТП):
 • В случай на ПТП се обадете на фирмените телефони, записани в договора за наем. След това се обадете на тел. за спешни случай в България (тел.: 112) и поискайте да Ви съдействат.
  11. Застраховки
 • Наемат на автомобил включва застраховки Гражданска отговорност, Автокаско и Автоасистент за територията на България.
  • Наемателят, допълнителните упълномощени шофьори и всички останали пътници на Автомобила нямат застрахователно покритие "Персонална Застраховка Злополука". Наемодателят не носи отговорност за такава загуба, увреждане и др.
  ЗАБЕЛЕЖКИ:
 • Застрахователната полица не включва щети при следните условия:
  • 1. След употреба на алкохол или наркотични вещества.
  • 2. При липса на протокол от органите на КАТ за настъпило ПТП.
  • 3. При настъпило ПТП с наемния автомобил управляван от лице не включено в договора за наем.
  • 4. Щети по долната част на автомобила,включително гуми и джанти са за сметка на наемателя.
  • 5. Застраховката при кражба на автомобила не важи в случаи, когато:
   • - Няма протокол издаден от МВР за събитието.
   • - Не са върнати документи и ключове на наетият автомобил от наемателят на наемодателят.
 • Детски столчета се предоставят безплатно.
 • Навигация се предоставя безплатно при наем на автомобил над 2 дни.
 • Зимни вериги се предоставят безплатно.
 • При наемане на автомобил с шофьор се заплаща такса от € 50 евро на ден.